Indkøbskurv - 0,00 kr

Din indkøbskurv er tom.

Handelsbetingelser

§ 1 Omfang

Disse generelle handelsbetingelser gælder for køb af varer på Redbird.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Redbird.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere disse handelsbetingelser. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver.

Varer på www.redbird.dk kan kun bestilles af personer, der er 13 år eller over og har fået tilladelse af vedkommendes forældre eller værge, eller er fyldt 18 år og er myndige. 

Redbird.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Redbird.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Betalingsbetingelser og gebyrer

Priserne på www.redbird.dk er i danske priser og totalbeløb bliver angivet inklusiv dansk moms og andre danske afgifter. Ved levering uden for EU har kunden selv ansvaret for afregning af eventuel moms, gebyrer og andre afgifter. Betaling for varer kan ske ved brug af Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro. Beløbet for varerne trækkes først fra kundens konto, når varerne afsendes. I forbindelse med afsendelse af varen sendes en faktura til den af køber oplyste e-mailadresse. Fakturaen indeholder oplysninger om datoen for varens afsendelse, det totale beløb som opkræves hos køber. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 4 Fragtpris, levering og risiko

Levering sker til adressen angivet af køber. Som udgangspunkt sender Redbird.dk varerne indenfor 1-2 dage, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Redbird.dk tager forbehold for udsolgte varer.

Redbird.dk estimerer normalt en leveringstid på max. fire hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor Redbird.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer Redbird.dk ikke den dato, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer Redbird.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Redbird.dk umiddelbar efter.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 5 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning

Køber skal meddele Redbird.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 6 Sælgers ansvar

Redbird.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Redbird.dk´ forretningsområde som er online handel. Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til Redbird.dk.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen

A. Udbedring

Redbird.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte Redbird.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, m.v. er ikke omfattet af Redbird.dk´ forpligtelse til udbedring.

Redbird.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Redbird.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Redbird.dk' vurdering.

B. Følgeskader

Redbird.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at brug af produkter, tilbehørsdele m.v. der ikke fungerer som forudsat, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. Produktansvar

Redbird.dks ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Redbird.dk´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Redbird.dk.


§ 7 Fortrydelsesret

Købere, som er forbrugere, kan fortryde denne købsaftale jf. § 18, stk. 1 i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage, og fristen begynder at løbe fra leveringsdagen. .

Ønsker køber at fortryde skal dette meddeles Redbird.dk skriftligt inden fristens udløb, og produkterne skal tilbageleveres til Redbird.dk senest 30 dage efter meddelelse om fortrydelse er afgivet. Produkterne skal tilbageleveres i samme stand som køber har modtaget dem. Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Hvis tilbehør er taget i brug (dvs. brudt forsegling), kan dette IKKE returneres. Køber skal derfor betale et beløb, som svarer til tilbehøret. Beløbet kan oplyses af Redbird.dk.

§ 8 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Redbird.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor parfume, kosmetik, og hudpleje. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang, der købes en vare på Redbird.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Redbird.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.

Den dataansvarlige er Redbird.dk

Bliver Redbird.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Redbird.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Det er frivilligt om køber vil give Redbird.dk de ønskede oplysninger, men Redbird.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Redbird.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over Redbird.dk´ behandling af oplysninger om køber til Redbird.dk og til Datatilsynet.

§ 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som Redbird.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Redbird.dk, kan benyttes af Redbird.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen forbliver afkrydset eller hvis køber har udfyldt en tilmeldingsformular. Køber har altid mulighed for aktivt at frabede sig fremtidige nyhedsbreve, ved at fjerne markeringen i feltet "ja tak" under et køb af en varer på Redbird.dk. Nyhedsbreve fra Redbird modtages max 6 gange om måneden, og indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Redbird.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

 

Kontaktoplysninger
Scandinavian Jewellery Group ApS
Blegdammen 9, 3. th
8000 Aarhus C
Tlf. 23660620
e-mail: info(at)redbird.dk
CVR. 35045821